/Files/images/12_1.jpg

Моніторинг якості оcвіти на рівні ЗОШ здійснюється з ініціативи і під керівництвом її адміністрації. Безпосереднє проведення робіт зі збору, систематизації й узагальнення інформації, написання доповіді можна покласти на тимчасові робочі групи, сформовані з числа представників управлінської ланки школи, членів педагогічного колективу, керівників методичних об'єднань, функціональних підрозділів. До роботи можна залучати на договірній основі вчених і фахівців, які представляють наукові й освітні установи, дослідницькі й управлінські структури.
***********************************************************************************
Зміст самообстеження школи щодо якості освіти
1. Якість основних видів діяльності. Можливості та ресурси.

1.1. Організація навчального процесу.

1.2. Методичний потенціал.

1.3. Організація виховного процесу.

1.4. Зміст освіти.

1.5. Матеріально-фінансові умови й освітня інфраструктура.

1.6. Потенціал педагогічних кадрів.

1.7. Керівництво освітньою установою й освітнім процесом.

2. Якість результатів роботи школи, її ланок, учасників освітнього процесу.

2.1. Навченість учнів і випускників.

2.2. Вихованість учнів і випускників школи.

2.3. Особистісні досягнення педагогів.

2.4. Результати удосконалювання освітнього процесу.

2.5. Досягнення школи. Рівень її впливу на суспільство, інші освітні системи.

2.6. Виконання навчального плану й інших запланованих заходів.

2.7. Соціальна ефективність діяльності школи і її ланок

Програма формування показників діяльності ЗНЗ


ТЕЗАУРУС БАЗОВИХ ПОНЯТЬ З МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Порядок проведення моніторингу якості освіти

Критерії системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів

Використання альтернативних методів моніторингових процедур в оцінюванні якості загальної середньої освіти


Інструментарій щодо проведення моніторингових досліджень

Кiлькiсть переглядiв: 908

Коментарi

  • Ryoske

    2013-06-23 15:09:24

    That's a smart way of lonokig at the world....