/Files/images/27.jpg

Тематика засідань методичної ради школи

Мета:

- сприяти пошуку та використанню у навчально – виховному процесі сучасних організаційних форм, методів та прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;

- створити колектив однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;

- здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю;

- розгляд планів, програм, проектів усіх методичних об’єднань;

- організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізації їхньої особистості;

- організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами.

ЗАСІДАННЯ 1. Інструктивно-методичне

1

Про стан методичної роботи за минулий рік. Організація методичної роботи з педагогічним колективом на 2013/2014 навчальний рік. Затвердження плану роботи методичної ради школи на 2013/2014навчальний рік

30.08. 2013

директор школи

2

Про організацію роботи над єдиною шкільною темою: «Модернізація навчально-виховного процесу за рахунок впровадження сучасних інноваційних технологій як умови самовдосконалення і самореалізації вчителя і учня»

керівники ШМО

3

Про ознайомлення з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо викладання предметів, забезпечення навчальними програмами, підручниками

ЗНВР

4

Про погодження планів роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп, плану проведення предметних декад на навчальний рік

ЗНВР

5

Про підготовку до проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

ЗНВР

6

Про організацію роботи зі здібними та обдарованими дітьми

ЗНВР

7

Про участь педагогічних працівників у професійних конкурсах

ЗНВР

8

Про підготовку до проведення районного семінару для молодих спеціалістів

ЗНВР

9

Підготовка матеріалів до педагогічної ради: «Формування готовності педагога до інноваційної діяльності»

Практичний психолог

ЗАСІДАННЯ 2. Теоретичне заняття.

Тема: Шляхи удосконалення форм і методів педагогічної діяльності

Форма проведення: круглий стіл

1

Про виконання рішень попередніх засідань

23.11.

2013

ЗНВР

2

Про шляхи удосконалення форм і методів педагогічної діяльності

керівники ШМО

3

Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2013/2014 навчальному році

ЗНВР

4

Про затвердження списків учнів для участі ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

ЗНВР

5

Про організацію та підготовку учнів до участі в незалежному зовнішньому оцінюванні

керівник ШМО

6

Про участь учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

ЗНВР

7

Підготовка матеріалів до педагогічної ради: «Шляхи удосконалення НВП як запорука успішної соціалізації вчителів та учнів»

ЗНВР

ЗАСІДАННЯ 3. Практичне заняття

Форма проведення: ринок методичних ідей

1

Про виконання рішень попередніх засідань

07.01.

2014

ЗНВР

2

Про результативність методичної роботи за І семестр 2013/2014навчального року

Директор школи

3

Про підвищення якості знань на основі впровадження на уроці інтерактивних технологій навчання

керівники ШМО

4

Про результати перевірки навчальних програм за І семестр

ЗНВР

5

Про коригування планів роботи з обдарованими учнями й учнями, що мають низьку мотивацію до навчання

керівник ШМО

6

Про аналіз навчальних досягнень за І семестр

ЗНВР

7

Про підсумки участі учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

ЗНВР

8

Про самоосвіту в системі формування професійної компетентності педагогів. Про участь педагогічних працівників школи в обласній виставці-презентацій педагогічних ідей і технологій-2014

ЗНВР

ЗАСІДАННЯ 4.

Тема: Психологічні труднощі у навчанні дітей: типологія, причини та шляхи подолання

Форма проведення: проблемний стіл

1

Про виконання рішень попередніх засідань

22.03.

2014

ЗНВР

2

Про психологічні труднощі у навчанні дітей: типологія, причини та шляхи подолання

Практичний психолог

3

Про організацію повторення навчального матеріалу та підготовка учнів до державної підсумкової атестації-2014, ЗНО

ЗНВР

4

Про шляхи подолання навчальних перевантажень учнів

Керівник ШМО

5

Про якість викладання навчальних предметів у профільних класах

керівник ШМО

6

Про підсумки участі в конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України у 2013/2014 навчальному році

ЗНВР

7

Підготовка матеріалів до педагогічної ради: ««Впровадження нових інноваційних технологій вчителями школи як пріоритетний шлях розвитку сучасної освіти»»

ЗНВР

8

Про роботу над проектом плану роботи школи на 2014/2015 навчальний рік

Директор школи

ЗАСІДАННЯ 5.

1

Про виконання рішень попередніх засідань

17.05.

2014

ЗНВР

2

Звіт шкільних методичних об’єднань щодо реалізації планів роботи та роботи над методичною темою школи (інформації відповідальних за методичні об’єднання)

Керівники ШМО

3

Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік

Керівники ШМО

4

Про підсумки роботи творчих груп учителів-предметників (звіти)

Відповідальні за роботу творчих груп

5

Про підсумки ДПА у 4-х класах

ЗНВР

6

Про проведення ДПА у 9-х, 11-х класах

ЗНВР

7

Про підготовку до серпневих нарад учителів

ЗНВР

8

Про підсумки проведення районного семінару для молодих спеціалістів

ЗНВР

Педагогічні ради

Організаційні

- Аналіз стану навчально-виховної роботи у 2012/2013 н.р. та завдання педагогічного колективу на новий 2013/2014 н.р.

- Про стан викладання предмету «Захист Вітчизни» і військово-патріотичного виховання згідно з вимогами Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» та заходи щодо його поліпшення.

- Організований початок навчального року. Обговорення й затвердження плану роботи школи на 2013/2014 н.р.

- Про соціальний захист дітей пільгових категорій. Затвердження списку учнів пільгового контингенту, які будуть відвідувати ГПД.

- Про вибори секретаря педагогічної ради.

- Обговорення змісту організаційно-методичних вказівок керівникам загальноосвітніх навчальних закладів на 2013/2014 н.р.

- Про підсумки роботи колективу школи у 2012/2013 н.р. та організацію роботи у 2013/2014 н.р. з питання запобігання усім видам дитячого травматизму.

Серпень 2013

- Ознайомлення із нормативними документами щодо організованого закінчення навчального року та проведення ДПА.

- Про форми проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11-х класів.

- Про порядок звільнення від ДПА.

Березень 2014

  • Про визначення профілів навчання на 2013/2014 н.р.

- Про обговорення варіативної складової робочого навчального плану на 2013/2014 н.р.

  • Про організацію навчальної практики учнів на 2013/2014н.р.

- Про визначення кількості годин для викладання предмета «Захист Вітчизни»

Квітень 2014

- Про переведення учнів 1-4-х класів.

- Про звільнення від ДПА учнів 9-х класів.

- Про стан ЦО у школі.

- Про затвердження списків учнів на ДПА за вибором.

- Про погодження робочого навчального плану на 2013/2014 н.р.

- Про організацію літнього відпочинку та підготовку до літної оздоровчої кампанії в 2014 році

- Про випуск учнів 11-х класів.

Травень 2013

- Про переведення учнів 5-8-х і 10-х класів.

- Про випуск учнів 9-х класів.

- Про затвердження претендентів на нагородження медалями в 2014 році.

- Про роботу школи з організації навчання учнів за індивідуальною формою в 2013/2014н.р. та учнів, які мають статус «Інвалід дитинства» або «Дитина-інвалід». Заходи на новий навчальний рік.

Червень 2014

Тематичні

- Формування готовності педагога до інноваційної діяльності

Жовтень 2013

- Шляхи удосконалення НВП як запорука успішної соціалізації вчителів та учнів

Грудень 2013

- Виховання як процес керування розвитком особистості

Лютий 2014

- Впровадження нових інноваційних технологій вчителями школи як пріоритетний шлях розвитку сучасної освіти

Квітень 2014

Кiлькiсть переглядiв: 264

Коментарi