/Files/images/метод.jpg

Структура методичного об'єднання

Голова методичного об'єднання - Євреш A.B. - вчитель історії та правознавства

Секретар - Михнова O.B. - вчитель етики

Бондарчук B.B. - вчитель художньої культури

Демчик Є.І. - вчитель історії та правознавства

Кметик T.M. - вчитель історії

Лапіна B.B. - вчитель курсу «Людина і світ»


Тематика засідань методобєднання

Зміст роботи

Форма роботи

Відповідальні

I засідання (серпень)

1.

Аналіз роботи методичного об'єднання за минулий та обговорення і затвердження плану роботи на наступних рік

Доповідь, обговорення, внесення корективів

Голова ШМО та всі вчителі

2.

Вивчення нормативних документів, опрацювання інструктивно-методичних матеріалів, обговорення проблеми «вимоги стандарту освіти, програмне і навчально- методичне забезпечення курсів історії та правознавства»

Опрацювання,

короткий

конспект,

аналітичний

огляд

Керівник ШМО, всі вчителі, бібліотекар

3.

Обговорення змін у навчальних програмах і нових підручників

«Круглий стіл», обговорення

Члени ШМО

4.

Вироблення рекомендацій щодо викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу нового навчального року. Виявлення труднощів у практичній діяльності минулого навчального року та шляхівїх подолання

Ознайомлення з

методичними

порадами

МОНУ,

вироблення

рекомендацій

Голова ШМО

5.

Готовність предметних кабінетів до роботи нового навчального року. Складання карти матеріально-технічного забезпечення кабінетів історіїта права

Звіт, аналітичних огляд

Завід кабінет

6.

Розподіл доручень між членами ШМО, завдання членам ШМО на новий навчальний рік

Інформування

Голова ШМО

7.

Діагностування членів ШМО з метою виявлення інтересів та зацікавлень учителів до певних форм і методів роботи, а також проблем і труднощів конкретного вчителя, прогалин у педагогічних вміннях і павичках

Діагностування

Голова ШМО

8.

Корекція особистих планів роботи учителів історії на навчальний рік

Інформування, коригування

Члени ШМО

9.

Представлення нових колег, знайомство з ними

Представлення, знайомство

Голова ШМО

ІІзасідання (листопад)

1.

Обговорення питань проведення моніторингу історичної освіти у 7, 9 та 11 -му класах школи та документів звітності

Ознайомлення з офіційними документами, інформування

Голова ШМО, всі вчителі

2.

Організація і проведення I туру олімпіад з історії та правознавства. Затвердження графіків їх проведення. Підготовка учнів до участі у міських предметних олімпіадах

Обговорення та

затвердження

графіків

олімпіад,

консультаційних

днів, підготовка

запитань

Всі вчителі ШМО

3.

Складання графіків проведення тижня історії та участі учнів у конкурсах,

конференціях, турнірах та інших заходах

Обговорення,

складання

графіків

Члени ШМО

4.

Огляд новинок педагогічної, історичноїта методичної літератури

Повідомлення

Бібліотекар

5.

Участь членів ШМО у міському та обласному конкурсах «Учитель року». Надання методико- дидактичної допомоги конкурсанту

Повідомлення,

консультації,

обговорення

Голова ШМО, всі вчителі, заступник директора з HBP

6.

Позакласна робота: підготовка до проведення місячника правових знань. Складання плану місячника

«Круглий стіл»

Голова ШМО, вчителі

ІІІ. засідання (січень)

1.

Діагностика історичної підготовки учнів за результатами моніторингу якості знань та аналізу успішності учнів у I семестрі

Звіт вчителів- предметників

Всі вчителі

2.

Шляхи поліпшення роботи вчителів історіїта суспільних дисциплін 3 питань підвищення ефективності в набутті учнями нових знань, вмінь, навичок

Вироблення рекомендацій

Члени ШМО

3.

Підготовка учнів до участі у науково-практичних конференціях, конкурсах, інтелектуальних змаганнях, дебатах

Ознайомлення з досвідом роботи, звіти вчителів, рекомендації

Члени ШМО

4.

Підсумки I та II турів олімпіад з історіїта правознавства

Інформування,

підбиття

підсумків

Керівник ШМО

5.

Робота вчителів історіїта правознавства з самоосвіти: проблеми і знахідки

Повідомлення, інформування

Члени ШМО

6.

Хід розв'язання методичної проблеми об'єднання за підсумками I семестру

Обговорення

Керівник ШМО

7.

Надання допомоги в оформленні конкурсних матеріалів учителю, який бере участь в обласному конкурсі «Учитель року»

Всі вчителі, члени ШМО

ІV. засідання (березень)

1.

Організація повторення на уроках історії

Рекомендаціїз досвіду роботи, обговорення

Члени ШМО

2.

Про підготовку до Зовнішнього незалежного тестування та Державної піскумкової атестації у випускних класах

Рекомендації

Голова ШМО

3.

Наступність у викладанні історії у 5-6 класах

«Круглий стіл»

Члени ШМО

4.

Підсумки участі в обласних, міжнародних конкурсах

Інформування

5.

Огляд педагогіко- методичних новинок з питань компетентнісного підходу до викладання історії

Інформування

Члени ШМО, бібліотекар

6.

Вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителя з теми «Організація дослідницької діяльності як засіб формування ключових компетентностей учнів під час вивчення історії.

Вивчення та узагальнення

Голова ШМО, заступник директора з HBP

7.

Поповнення методичного банку МО електронними підручниками та атласами. Огляд новинок літератури.

Огляд інформування

Члени ШМО

8.

Підготовка до педради «Впровадження новітних педагогічних технологій та методик навчально-виховний процес»

Підготовка доповіді

Члени ШМО

V. засідання (травень)

1.

Робота методичного обєднання з вивчення та узагальнення передового досвіду вчителів

Інформування, презентація досвіду роботи

Члени ШМО

2.

Підготовка та оформлення матеріалів до міської виставки педагогічного досвіду. Видання чергового «Методичного вісника»

3.

Обговорення ходу підготовки до Зовнішнього незалежного тестування. Шляхи подолання проблем

Обговорення

Всі вчителі

4.

Обговорення результатів моніторингу якості історичної освіти

Звіт,

обговорення

Керівник ШМО, всі вчителі

5.

Складання звіту про роботу MO та результатів діяльності вчителів у навчальному році

Звіт,

обговорення

Всі вчителі

6.

Обговорення пропозицій з планування та корекції планів самоосвіти членів ШМО на наступний рік


Кiлькiсть переглядiв: 160

Коментарi