/Files/images/метод.jpg

список вчителів

методоб'єднання хімії, біології та географії


1. ПеленкаМ.М – голова м/о

2. Терещенко K.I. – секретар

Члени м/о:

3. Пшенічкіна B.B.

4. Брензович M.M.

5. Габрикевич Л.М.


ПЛАН РОБОТИ

МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ В ЧИТЕЛІВ ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ I ГЕОГРАФІЇ

НА 2013 - 2014 н.р.


ВЕРЕСЕНЬ

Провести засідання методоб 'єднання по питанням:

1. Обрати керівника методоб 'єднання на 2013/2014 навчальний рік.

2. Інформація прометодичні рекомендації міського методоб'єднання.

3. Розробити та затвердити основні напрями і завдання методичноїроботи на новий навчальний рік.


ЖОВТЕНЬ - ЛИСТОПАД

1. Провести засідання методоб 'єднання:

- Тематичний облік знань - заключний етап перевірки знань.

- Використання різних форм і методів проведення обліку знань.

2. Провести міжшкільне методоб'єднання на базі ЗОШ1-111 ст.№2.

Правила ТБ при проведенні практичних робіт з хімії. На протязі року.

Спрямувати роботу методоб 'єднання на вирішення таких проблем:

1. Підвищення якості знань учнів, формування інтересу до предмету.

2. Використання інтерактивних форм і методів проведення уроків.

A) об 'єднання колективної та індивідуальної діяльності учнів. Б) проведення нестандартнихуроків.

B) проведення предметних тижнів, як форми підвищення зацікавленості учнів до предмету.


ГРУДЕНЬ

Провести методоб'єднання «Робота учнів з підручником - уміння самостійно працювати, з додатковою літературою, знаходити головне»

Підготувати і провести шкільні олімпіади з хімії, біології і географії.

Прийняти участь у міжміських олімпіадах.


ЛЮТИЙ

1. Провестиметодоб'єднання «Розвитокмисленняна уроках хімії, біології, географії»

- використання між предметних зв 'язків,

- розробка інтегрованих уроків.

2. Обговорення підсумків районних і обласних олімпіад.

3. Міжшкільне методоб'єднання на базі ЗОШI-III cm. № 2


БЕРЕЗЕНЬ

1. Підготувати і провести тиждень хімії і біології в школі.

А)випуск стінних газет, Б)учнівські конференції.

2. Провести методоб'єднання на тему: «Відомості про планетарні процеси науроках хімії, біології, географії».


ТРАВЕНЬ

Підготовка учнів до державної підсумкової атестації.


Кiлькiсть переглядiв: 152

Коментарi

  • Gail

    2013-06-24 03:54:41

    I thought I'd have to read a book for a diorsvecy like this!...